Ventilatieverslaggeving

Waarom een ventilatieverslaggever

Het integreren van ventilatie is intussen meer dan 10 jaar verplicht binnen de EPB-regelgeving. Uit studies vóór 2016 blijkt dat ventilatie-installaties niet altijd correct werden geplaatst, alsook niet correct werden afgesteld en al helemaal niet werden onderhouden, waardoor ze dus hun doel misten en de luchtkwaliteit in de woning nog altijd slecht was. Om deze reden werd enkele jaren geleden de opmaak van een nieuwe norm opgestart:  STS P 73-1 ‘Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’.

Ventilatieverslaggeving

Wat houdt ventilatieverslaggeving in bij EPB Vereecke

  • Advies geven om te voldoen aan de reglementering inzake nieuwbouw 
  • Startverklaring opmaken uiterlijk 10 dagen voor de werken 
  • Forfaitair bedrag van €50 per wooneenheid aan het kwaliteitskader betalen
  • Eindverklaring opstellen na afloop van de werken
  • Bezoek/advies aan de klant
  • Verslaggever ontwerp, uittekenen ventilatieplan 
  • Verslaggever regelbare toevoer, ingave kwaliteitskader
  • Verslaggever doorvoer openingen, ingave kwaliteitskader 
  • Verslaggever mechanische debieten, metingen opnemen

Wat is het verschil tussen een C en D systeem

Hoe werkt ventilatie bij systeem C

Een ventilatiesysteem C zuigt verse lucht naar binnen via roosters in ramen of muren. De gebruikte binnenlucht wordt mechanisch afgevoerd, dat wil zeggen door een ventilator in de ventilatie-unit. De toevoer van verse lucht via roosters gebeurt in de droge ruimtes. Hiermee bedoelt men in de leefruimtes, slaapkamers en bureaus. De meest voorkomende roosters zijn zelfregelend. Roosters die je zelf handmatig opent of sluit komen minder voor. De afvoer van vervuilde of gebruikte binnenlucht gebeurt mechanisch via luchtroosters in natte ruimtes. Met een natte ruimte bedoelt men keuken, badkamer, toilet, wasplaats, …

Hoe werkt ventilatie bij systeem D

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht volledig mechanisch door 2 ventilatoren in de ventilatie-unit. Hier komen dus geen roosters in muren of ramen aan te pas. De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via ventielen. Deze bevinden zich op het dak of in de muur. Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes zoals leefruimtes, slaapkamers en bureaus. Ook de gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt via ventielen. Een systeem D voert dus op volledig mechanische wijze de gebruikte binnenlucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan. Om die reden wordt een systeem D ook wel balansventilatie genoemd.