asbest

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventaris is een document dat alle asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone beschrijft. Het wordt altijd opgesteld na een inspectie ter plaatse.

Wanneer is een asbestinventaris verplicht?

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest nodig bij de overdracht van een pand dat is gebouwd voor 2001. Het betreft niet alleen woningen maar elke toegankelijke constructie, dus ook bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, overheidsgebouwen, agrarische gebouwen, religieuze gebouwen, …

asbest

Advies bij opleveren van het asbestattest.

Er wordt steeds advies gegeven, deze staan ook in het verslag.

De norm voor de toekomst.

Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een geldig asbestinventarisattest (afgeleverd door de OVAM) te bezitten.